Hlavní stránka Polsko - největší turistické atrakce Tum, Inowlodz, Zarnow, Sulejow, Stronsko

Tum, Inowlodz, Zarnow, Sulejow, Stronsko

Románské kostely.

Ke hlavním objektům na turistické trati lodžského vojvodství patří: chrám v Tumu – největší románská církevní stavba v Polsku z 12. století, postavená z kamene, kostel Sv. Idziho v Inowłodzi s rekonstruovaným interiérem, kostel sv. Mikuláše v Zarnově s věží z 12. století, cisterciácké opatství v Sulejov-Podklasztorze, cihlový kostel z 13. století ve vesnici Strońsko a kostel sv. Petra a Pavla ve vesnici Krzyworzeka s vnější zvonicí z 13. století.

Turistické informační středisko, Lodz al. Kosciuszki 88/ul. Piotrkowska 153; tel./fax +(48-42) 638 59 55; www.lodz.pl