Hlavní stránka Polsko - největší turistické atrakce Biebrzaňský národní park

Biebrzaňský národní park

Polské „foto safari”.

Největší národní park v Polsku zahrnuje největší močálovitou oblast ve střední Evropě, částečně v původním stavu. Ve fauně parku je nejbohatší svět ptáků, hlavně vodních a bahenních, mezi nimiž jsou opravdu vzácné druhy. Zde se nachází největší útočiště losů v Polsku. Fantastické sjezdy kajaky nebo prámy s průvodcem dovolují pozorovat flóru a faunu. V údolí Biebrzy stojí za podívanou, zpřístupněná návštěvníkům, pevnost Osowiec z konce 19. stol.

Biebrzaňský národní park Osowiec-Twierdza 8; tel./fax +(48-86 )272 06 20, 272 08 18; www.biebrza.org.pl