Hlavní stránka Polsko - největší turistické atrakce Biskupin a Wenecja

Biskupin a Wenecja

Osada stará tisíc let.

Zpřístupněná návštěvníkům archeologická rezervace se stopami člověka pochází z období lužické kultury. Nejznámější jsou dřevěné konstrukce obranné osady bahenního typu z doby před 2 700 lety. Známé vykopávky leží na poloostrově, obklopeném jezerem a močály. Každoroční archeologická vzdělávací slavnost se koná v září. V muzejním pavilonu se nachází stálá historická expozice. V blízké Wenecji mohou turisté navštívit Muzeum úzkokolejné dráhy s vláčkem z 19. stol., jezdícím v sezoně po trase Znin – Wenecja – Biskupin – Gasawa.

Archeologické muzeum, Biskupin 17; tel./fax +(48-52) 302 50 25; www.biskupin.pl