Hlavní stránka Polsko - největší turistické atrakce Malbork

Malbork

Největší středověký hrad Evropy.

Cihlový hrad je bývalým sídlem velmistra křižáckého řádu, a dnes – největší středověkou stavbou toho druhu v Evropě. Objekt je zapsán do Seznamu světového dědictví UNESCO. Hrad je obklopen pásy opevnění s baštami a branami. Palác velmistra je špičkovým úspěchem pozdní dvorské gotiky. Reprezentativní letní refektář je nejkrásnějším interiérem hradu. Nyní na hradě sídlí muzeum. Atrakcemi jsou představení pod širým nebem se zapojením světla a zvuku.

Zámecké muzeum v Malborku; Malbork, ul. Staroscińska 1; tel. +(48-55) 647 08 00, fax 647 08 03; www.zamek.malbork.pl