Hlavní stránka Polsko - největší turistické atrakce Vratislav (Wroclaw)

Vratislav (Wroclaw)

Město sta mostů.

Centrem Starého Města je náměstí, založené v 13. stol., obklopené domy. Radnice v gotickém slohu vznikla v letech 1327-1504. V jejích interiérech se nachází městské historické muzeum. Budova univerzity je největší barokní stavbou ve městě. Návštěvníkům je zpřístupněna Leopoldinská aula z 1. poloviny 17. stol. – největší světský interiér ve Vratislavi. Nejstarší částí města je Tumský ostrov. Dnes je tady soubor sakrálních budov s gotickou katedrálou sv. Jana Křtitele z 13.-16. stol. (vyhlídková terasa na věži). Velkou zajímavostí je monumentální malba Raclawické panoramy (120 x 15 m). Cennou památkou je nejstarší kostel sv. Jiljí, románský z 1. poloviny 12. stol., s klenbou klenutou na jeden sloup. Pozornost si zasluhuje Lidová hala z r. 1913 – první na světě modernistická budova ze železobetonu. Pokračují snahy o zapsání objektu do Seznamu světového dědictví UNESCO. Ve městě se pořádají četné kulturní akce, mj. festival oratorií a kantát „Wratislavia Cantans”.

Turistické informační středisko, Wroclaw, Rynek 14; tel. +(48-71) 344 31 11, fax 344 29 62; www.wroclaw.pl