Hlavní stránka Polsko - největší turistické atrakce Chelmno

Chelmno

Město na devíti kopcích.

Město je malebně rozloženo na devíti kopcích. K nejvýznamnějším památkám patří: zachovaná šachovnicová urbanistická struktura, středověké opevnění v délce 2 270 m (jeden z nejkrásnějších příkladů obranné architektury v Evropě), goticko-renesanční radnice se vzorem středověké délkové míry – tzv. chelmským prutem, díla sakrální architektury z 13. a 14. stol.: farní kostel Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie, bývalý dominikánský a bývalý františkánský kostel, kostel sv. Ducha, cisterciácko-benediktinský klášterní kostel a kaple sv. Martina. Kvůli relikviím sv. Valentýna uschovávaným po staletí na místní faře, se každoročně 14. února slaví v Chelmně „Městě zamilovaných” Den sv. Valentina.

Turistická informace, Chelmno, Rynek 28; tel./fax +(48-56) 686 21 04; www.chelmno.pl