Hlavní stránka Polsko - největší turistické atrakce Kanal Elblasky

Kanal Elblasky

Lodí po zemi.

Kanál vzniklý v 19. stol. je dnes památkou hydrografického umění a opravdovou turistickou atrakcí. Z technického hlediska je nejzajímavější plavební tratí nejen v Polsku. Má jediné fungující ve světě kanálové technické zařízení: svážné dráhy, propustě, jezy, bezpečnostní vrata. Pro překonání velkého rozdílu úrovně vody bylo vybudováno pět svážných drah; lodě je překonávají na speciálních vagonech, pohybujících se po kolejnicích. Délka kanálu z Ostrody do Elblagu činí 80 km, pluje se 11 hodin. Trasu je možno ukončit v Maldytach a zkrátit ji o polovinu.

  • Ostrodsko-Elblagská plavba, Ostroda, ul. Mickiewicza 9a, tel./fax +(48-89) 646 38 71
  • Elblag, ul. Panienska 14, tel./fax +(48-55) 232 43 07 www.um.ostroda.pl