Hlavní stránka Polsko Polsko - evropská tradice a současnost

Polsko - evropská tradice a současnost

Polsko patří k větším evropským zemím. Leží uprostřed evropského světadílu, protínají je důležité tranzitní trasy, má široký přístup k Baltskému moři. Výhodná poloha a další příznivé podmínky napomáhají rozvoji hospodářství, obchodu a širokých mezinárodních styků.

Polsko už deset let využívá možností, které se zrodily po likvidaci bariér, dělících dva společensko-ekonomické systémy. Nyní už v Evropě neexistují umělé zábrany, a dávné socialistické státy, ještě nedávno v oblasti vlivů bývalého Sovětského svazu, se vrátily do velké rodiny evropských zemí, spojených společnou historií a kulturou.

Už deset let je Polsko mezi zeměmi tohoto regionu leadrem změn, při nichž dosáhlo největšího pokroku. Je stále lépe připraveno na integraci se zeměmi Evropské unie, pro něž je už dnes důležitým hospodářským partnerem. Snahy o status člena evropského společenství se datují od několika let a značně zesílily od momentu přijetí Polska do Severoatlantického paktu. Od určité doby pokračují parlamentární práce, zaměřené na přizpůsobení polského zákonodárství unijním právním předpisům.

V očích mnoha Evropanů Polsko sklízí úspěchy různého rázu: především to jsou makroekonomické ukazatele, ale také zdařilá expozice na světové výstavě EXPO 2000, polské výrobky na evropských trzích či propagační akce, organizované v hlavních městech různých zemí. Polsko může do uskutečňování vize Evropy nového století, rozvíjející se dnes před našima očima, vnést mnoho novátorského. Země v minulosti čerpala mnoho dobrého z civilizačního’ bohatství západní Evropy a přispěla ke společné evropské tradici. Dnes je toto prolínání ještě významnější.