Hlavní stránka Polsko - největší turistické atrakce Lubiaz, Henrykow, Krzeszow, Trzebnica, Kamieniec

Lubiaz, Henrykow, Krzeszow, Trzebnica, Kamieniec

Cisterciácké kláštery.

Komplex opatství v Lubiaži v dnešní podobě z 18. stol. patří k nekrásnějším klášterním komplexům v Evropě. V opatském paláci je Knížecí sál s barokní výzdobou, zpřístupněný pro návštěvníky. Opatství v Henrikově z 13. stol. má cenná umělecká díla v kostele. Opatství v Krzeszowě se skládá ze dvou kostelů z 18. stol.; je to kostel Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie nazývaný perlou slezského baroka a kostel sv. Josefa s barokními freskami. V pozdně barokním bývalém klášterním komplexu cisterciaček v Trzebnici je cílem poutí mauzoleum sv. Hedviky.

Turistické informační středisko Wroclaw, Rynek 14; tel. +(48-71) 344 31 11, fax 344 29 62; www.wroclaw.pl