Hlavní stránka Polsko - největší turistické atrakce Wigierský národní park

Wigierský národní park

Bývalý kamedulský klášter a jezero Wigry.

Nejcennějším chráněným přírodním prvkem parku jsou vodní plochy: několik desítek jezer spojených sítí řek. Největší jezero se jmenuje Wigry (hloubka 73 m, pokud jde o velikost páté jezero v Polsku), jímž protéká Czarna Hańcza. Spolu s Augustowským kanálem tato řeka tvoří jednu z nejatraktivnějších kajakových tras v Polsku. Park je domovem bobrů. Na poloostrově jezera Wigry se nachází bývalý kamedulský
klášter z přelomu 17. a 18. stol., kostel a poustevny pro řeholníky, nyní dům tvůrčí práce.

Wigerský národní park, Krzywe 82, tel./fax+(48-87) 566 63 22 www.wigry.win.pl
Dům výtvarného umění, Wigry, tel.+(48-87) 563 70 00; fax 563 70 18, www.wigry.org