Hlavní stránka Polsko - největší turistické atrakce Lad

Lad

Bývalý cisterciácký soubor.

Bývalý cisterciácký soubor, postavený v Lądě, patří k nejcennějším sakrálním památkám Velkopolska. Krásný barokní kostel pochází z přelomu 17. a 18. stol. Kostelní loď krytá kopulí je zdobená freskami. V klášteře se zachovaly gotické interiéry z 14. stol., ze kterých nejzajímavější jsou: bývalé oratorium s freskami z r.1372 r. a bývalý kapitulár s klenbou, podpíranou jedním sloupem.

Duchovní seminář, Lad tel. +(48-63) 276 33 23, fax 274 37 85; www.lad.pl